GDJE?

  • NJIVICE
  • BAŠKA

KADA?

  • od 15.6 – 1. 9. 2019.

    svaki četvrtak, petak, subota i nedjelja
    te neradni dani

CIJENA:  100 kuna po osobi